Vyhlášení Výzvy č. 2/2016 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Výzva č. 2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Zavádění nízkoemisních zón v obcích“

Cílem předkládané Výzvy je podpořit zavádění nízkoemisních zón ve městech a obcích a přispět tak ke zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, což je jeden z cílů prioritní oblasti 5 „Životní prostředí ve městech a obcích“ Národního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory: zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny
Oprávnění příjemci: obce a města, která splňují podmínky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro zavedení nízkoemisní zóny na svém území
Alokace: 10 mil. Kč
Výše podpory: min. 100 tis. Kč a max. 80% z celkových způsobilých výdajů a současně 1 mil. Kč
Příjem žádostí: 5. února - do 30. listopadu 2016

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
  • Výzva (PDF, 416 kB)
  • Příloha 1 - Formulář žádosti o poskytnutí dotace (XLS, 1 MB)
  • Příloha 2 - Závazná struktura studie proveditelnosti (PDF, 94 kB)
  • Příloha 3 - Výkaz práce v rámci projektu (XLS, 1 MB)
  • Příloha 4 - Zpráva o realizaci projektu (DOCX, 100 kB)
  • Příloha 5 - Struktura odborného posudku (PDF, 93 kB)