Můj kousek Země

Jádrem projektu je stejnojmenná výtvarně-naučná soutěž pro děti a mládež Můj kousek Země, kterou pořádá Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí. Postupem let a za stoupajícího zájmu veřejnosti se soutěž přirozeně rozrostla a dále přerůstá do podoby populárně vědeckého, vzdělávacího portálu zaměřeného na geologii, paleontologii, ekologii a související vědní disciplíny.

Více informací.