2010 Mezinárodní rok biodiverzity

Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity.
Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce, organizace a další partnery k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti po roce 2010.
V této souvislosti budou probíhat v řadě států informační a osvětové kampaně, k nimž se připojila i Česká republika. V rámci naší osvětové kampaně vedené pod heslem: „Mezinárodní rok biodiverzity – pro pestrou přírodu, pro budoucnost“ se chceme zaměřit na vysvětlení základních otázek - Co je biologická rozmanitost? Proč je nezbytná? Co ji ovlivňuje, proč biodiverzita ubývá? Co děláme a co můžeme ještě udělat pro zastavení úbytku přírodní rozmanitosti jako jednotlivci, organizace, státy?
Bližší informace o akcích se dozvíte na těchto webových stránkách, které budou pravidelně aktualizovány.
Pomozte zastavit úbytek biologické rozmanitosti pro budoucnost.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner