Mezinárodní organizace

Impulsem ke vzniku různých orgánů a institucí na mezinárodní úrovni, jejichž náplní se stala ochrana životního prostředí, byla první světová Konference o lidském životním prostředí, svolaná Spojenými národy do Stockholmu v roce 1972. Environmentálními problémy, jejichž řešení vyžaduje komplexní přístup přesahující hranice států i kontinentů, se postupně začala vážně zabývat i většina již existujících mezinárodních institucí, např: Světová obchodní organizace (WTO), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a další.

I když bylo bývalé Československo v mnoha případech zakládajícím členem mezinárodních organizací, výraznější zapojení Československa a poté České republiky do jejich aktivit umožnily až politické změny v devadesátých letech minulého století. Se vstupem do Evropské unie, která sehrává v mezinárodních environmentálních procesech vedoucí úlohu, získala příležitost intenzivněji se zapojovat do mezinárodního dialogu o otázkách ochrany životního prostředí a udržitelném rozvoji a do mechanismů mezinárodní spolupráce.

Na této webové stránce najdou zájemci základní informace o nejvýznamnějších organizacích zabývajících se environmentálními otázkami, na jejichž činnosti se Česká republika podílí.

Jako zdroj informací si také můžete stáhnout časopis edice Planeta č.7/2007 "Česká republika a mezinárodní organizace působící v oblasti životního prostředí" (PDF, 1,51 MB).

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

02.10.2014 - 05.10.2014 - 40.ročník MFF EKOFILM


Akce zaštítěné MŽP

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Ekofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner