Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 92 vodního zákona

Přehled kontrolních laboratoří a měřících skupin, pověřených Ministerstvem životního prostředí kontrolou správnosti sledování znečištění odpadních vod a kontrolou správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle § 92 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Stáhněte si...