Národní program Životní prostředí - Výzva č. 12/2016

Výzva č. 12/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Likvidace nepotřebných vrtů“

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

Oprávnění příjemci:
  • Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, a dále
  • Obce , dobrovolné svazky obcí a kraje
    - na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
    - na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

Alokace: 20 mil. Kč

Výše podpory: 90% z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 1. listopad 2016 - 28. duben 2017

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.