Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dne 1. září 2012 vstoupil v účinnost zákon o tzv. regulovaných látkách a F-plynech, který zcela nahrazuje předchozí právní úpravu uvedenou v zákoně o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. (jeho novela označená č. 483/2008 Sb.). Zákon je odloučen od zákona o ochraně ovzduší.

Stáhněte si...