Kritéria a parametry pro hodnocení přirozenosti lesních porostů

Základní kriteria a parametry pro hodnocení přirozenosti lesních porostů zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.