Kontaktní osoba ČR k Protokolu SEA

Kontaktní osoba/místo:

Ing. Simona Rákosová
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 65
Praha 10, 100 10

Telefon: +420 267 122 428