Kontaktní místo/osoba v ČR pro UNEP

Kontaktní místo v ČR:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoba v ČR:

Ing. Filip Vrlík
Odbor mezinárodních vztahů
Tel.: +420 267 122 483
e-mail: filip.vrlik@mzp.cz