Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Rozšíření přepravní kapacity kompresní stanice Břeclav"

Publikováno: 27.09.2017

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č. j. : MZP/2017/560/644 ev. č. ENV/2017/24788 ze dne 25. 9. 2017, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "Rozšíření přepravní kapacity kompresní stanice Břeclav“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...