Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Úřad vlády