Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

Ministerstvo životního prostředí vydává sdělení, jehož cílem je vyjasnění plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které je zemědělec povinen vést při použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Stáhněte si...