Interreg CENTRAL EUROPE - vyhlášení 3. výzvy

Nová výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE je vyhlášena.

Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg byla dne 21. září 2017 vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018.

Více aktuálních informací o programu Interreg CENTRAL EUROPE naleznete zde .