Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Instalace výrobní technologie pro halu WH2. Průmyslová zóna Nýřany"

Publikováno: 01.11.2017

Rozhodnutí MŽP OVSS III č.j.:MZP/2017/520/365 ze dne 30. 10. 2017 doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "Instalace výrobní technologie pro halu WH2. Průmyslová zóna Nýřany", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...