EIA - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - „HI-LEX Czech factory - instalace vstřikovacích lisů“

Publikováno: 04.01.2018

„HI-LEX Czech factory - instalace vstřikovacích lisů“
Kategorie II, bod 42 – „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 1 tisíc tun za rok.“

Záměrem je instalace vstřikovacích lisů do haly HI-LEX Czech, s.r.o. Výstavba haly a montáž jednotlivých dovezených komponentů byla již posuzována v prosinci 2016 jako záměr „Hi –Lex Czech factory; průmyslová zóna Joseph, Most“, kód ULK992. Investor se posléze rozhodl doplnit výrobní program HI-LEXu o výrobu plastového panelu namísto jehodovážení. Toto rozhodnutí znamená pro výrobu začlenění instalace vstřikovacích lisů a doplnění výrobního programu o zpracování plastů v množství větším než 1000 t/rok.Ve firmě HI-LEX tak bude vyráběn největší díl dveřního panelu a poklesne tak objem dovážených hotových komponentů. Výrobní kapacita továrny samotné se měnit nebude.Výrobní sortiment rovněž zůstane beze změny a jsou jím dveřní panely s pohonem pro stahování oken.

Stáhněte si...