Informační strategie resortu MŽP

Těžištěm strategického přístupu k rozvoji JISŽP je důraz na dosažení vysokého stupně elektronických služeb (eGovernment) a na vybudování podpory pro poskytování informačních služeb rezortu a hodnocení efektivity nástrojů politik ochrany ŽP. Základem pro takové změny je správa organizačního rámce a strategického řízení informačních zdrojů, podpory a služeb. Institucionální složkou k zajištění tohoto přístupu je Rada pro rozvoj JISŽP, jako poradní orgán ministra, a aplikačními nástroji k jeho realizaci jsou SW nástroje vytvářené postupně v rámci jednotlivých projektů rezortu. Mezi hlavními lze jmenovat zejména projekt CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí) s úlohami ISPOP , Geoportál INSPIRE a Environmentální helpdesk , dále IRZ (Integrovaný registr znečišťování), registr CITES, IS Odpadového hospodářství, IS ochrany přírody nebo Geologický IS.

Formálně se plnění těchto cílů odrazilo v nové Informační koncepci MŽP, jejíž atestace proběhla v listopadu 2012.