Informace o zahájení řízení

Dne 14. listopadu 2017 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti Ústavu hematologie a krevní transfuze, se sídlem U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, IČ 023736, o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, klinické hodnocení.

Stáhněte si...