Informace o zahájení řízení

Dne 15. února 2017 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti Fakultní nemocnice Motol, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol, IČ 00064203,, o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organizmu (ONCOS-102) do životního prostředí. klinické hodnocení.

Stáhněte si...

Dne 23. srpna 2017 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., se sídlem Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, IČ: 000 27 006, týkající se povolení rozšíření pokusu s uváděním GM slivoní do životního prostředí a prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí č.j. MŽP 96892/ENV/12 ze dne 13. listopadu 2012.

Stáhněte si...