Hrazení nákladů za poskytnutí informace - příloha

Požadované informace nebo soubory informací poskytuje Ministerstvo životního prostředí žadatelům bezúplatně s přihlédnutím k nabývání zkušeností při koordinaci propojení předpisů zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úhrady nákladů spojených s vyhledáváním informací za každou hodinu započaté práce, přímých nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 1000 Kč.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner