Hodnocení dopadu regulace

Hodnocení dopadu regulace (Regulatory Impact Assessment - RIA) se podle usnesení vlády č. 816 ze dne 18. července 2007 k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády stalo povinnou součástí každého materiálu legislativní povahy předkládaného vládě České republiky. Závěrečné zprávy k jednotlivým legislativním předpisům jsou publikovány zde.

Metodika k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace. Závazné postupy při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace: