Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace (NNO)

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aktivity nestátních neziskových organizací (NNO) v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu poskytovány na příslušný kalendářní rok. Veřejné výběrové řízení je obvykle vyhlašováno v roce, který předchází roku realizace projektu, a vychází ze společných Zásad vlády pro poskytování dotací NNO.... Horní limit na 1 projekt bývá cca 200-300 tis. Kč. Agendu dotací pro NNO má na starosti odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP, který spravuje i databázi výsledků a výstupů z podpořených projektů.

Kontaktní osoby::
Petra Nováková Sádková tel. 267 122 141, email: petra.novakova@mzp.cz
David Kunssberger, tel. 267 122 356, e-mail: david.kunssberger@mzp.cz