Filmové akce

Ministerstvo životního prostředí je vyhlašovatelem a organizátorem mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, který v letoším roce probíhá od 5. do 7. října.

Během roku jsou pořady z archivu Ekofilmu a videotéky MŽP promítány na přehlídkách s názvem Ozvěny Ekofilmu a dalších osvětových akcích pro školy a veřejnost po celé republice. Podmínkou pro zapůjčení pořadů pro veřejné promítání je jejich promítání zdarma.