Environmentální výchova

Draft Státního programu EVVO a EP z 1. února 2016, který bude představen a diskutován na veřejném projednání dne 8. února 2016 na MŽP. Následně bude postoupen do vnitřního a mezirezortního připomínkového řízení. Materiál je představován veřejnosti společně s publikací Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech, která shrnuje základní informace o environmentální výchově v České republice, představuje cílové skupiny, druhy aktivit a klíčové realizátory. Příručku v tištěné podobě distribuuje odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP. Kontaktní e-mail: miroslav.novak@mzp.cz.

Stáhněte si...