Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k záměrům umístění stavby pozemní komunikace Dálnice D1 - 01313

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k záměrům umístění stavby pozemní komunikace, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci souvisejících záměrů "D1 - 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1. etapa, 1. část" a "Dálnice D1, stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa", investorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR., dne 3.11.2015

Stáhněte si...