ČR a Evropská unie

V oblasti životního prostředí existuje podle primárního práva EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nadále sdílená pravomoc Unie a členských států. V praxi to znamená, že od našeho vstupu do Evropské unie 1. května 2004 vzniká většina české legislativy v oblasti životního prostředí transpozicí komunitárního práva EU. Tato skutečnost reflektuje nejen přeshraniční charakter ochrany životního prostředí, ale i potřebu sjednotit environmentální standardy v podmínkách jednotného trhu Unie.

Sdílená pravomoc znamená, že ČR samozřejmě může přijímat i svou vlastní legislativu, ale ta nesmí být v rozporu s komunitárním právem EU. Konkrétní podobu jednotlivých nařízení a směrnic má Česká republika šanci ovlivnit jako člen Rady Evropské unie a zároveň prostřednictvím svých europoslanců.

V jednotlivých rubrikách naleznete aktuální návrhy iniciované Evropskou komisí , informace o stavu jejich projednávání v Evropském parlamentu a v Radě EU, priority a výsledky aktuálních i předchozích předsednictví, informace o aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a sítě Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL).

Twinning

MŽP se aktivně zapojuje do realizace projektů Evropské unie implementovaných v rámci nástroje twinning. Twinningové programy slouží především ke vzájemné výměně zkušeností mezi členskými a partnerskými zeměmi a podpoře budování kapacit v partnerských zemích. Česká republika dosud prostřednictvím MŽP participovala na 10 twinningových projektech (PDF, 198 kB) v oblasti životního prostředí.

Od roku 2013 spolupracuje ČR s Rakouskem na realizaci twinningového projektu „Strengthening Management of Protected Areas of Georgia“ (MŽP ČR v projektu působí jako juniorní partner). Hlavním cílem projektu je posílení systému ochrany životního prostředí prostřednictvím efektivního managementu chráněných území.