Členové ČK GMO

Členové České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.
Předseda:

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

Členové:

Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
RNDr. Oldřich Navrátil, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha
Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno
Ing. Miroslav Pátek, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
RNDr. Běla Potužníková, Univerzita Karlova, Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Praha
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
Ing. Milena Roudná, CSc., Praha
Ing. Václav Routa, Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik, Praha
Ing. Karel Říha, Brno
Ing. Josef Škeřík, CSc., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha
Prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc., Univerzita obrany, Fakulta vojenského lékařství, Hradec Králové
Ing. Martin Těhník, ředitelství ČIŽP, Praha

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner