Členové ČK GMO

Členové České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Předseda:

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

Členové:

Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
Ing. Josef Holec, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
RNDr. Oldřich Navrátil, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha
Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno
Ing. Miroslav Pátek, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
RNDr. Běla Potužníková, Univerzita Karlova, Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Praha
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
Ing. Milena Roudná, CSc., Praha
Ing. Václav Routa, Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik, Praha
Ing. Karel Říha, Brno
Ing. Josef Škeřík, CSc., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha
Prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc., Olešnice v Orlických horách
Ing. Martin Těhník, ředitelství ČIŽP, Praha