České národní parky 2016 - výstupy z konference

V rámci vyvrcholení oslav 25. výročí vzniku Národního parku Šumava a Národního parku Podyjí se ve dnech 21.-22.9. 2016 uskutečnila mezinárodní konference České národní parky 2016. Konference se zúčastnili zástupci resortních organizací MŽP, univerzit, vědeckých pracovišť, nevládních organizací, pozvaní zahraniční hosté řada dalších účastníků včetně studentů. Konference byla zaměřená především na koncepční otázky spojené s národními parky v ČR. Účelem konference bylo představit a prodiskutovat současný stav a budoucnost národních parků v České republice včetně mezinárodního kontextu.

Na konferenci byly předneseny příspěvky v těchto tematických blocích:
  • Mezinárodní význam národních parků
  • Národní parky v ČR - historický vývoj a současný stav
  • Přeshraniční (nadnárodní) význam našich NP
  • Současné výzvy a cíle NP
  • Vize národních parků.

Výstupy z konference jsou ve formátu pdf ke stažení na níže uvedené adrese. Dále jdou zde k dispozici video záznamy jednotlivých přednášek.
http://www.krnap.cz/ceske-narodni-parky