Soutěž Moje magické místo

Letní fotosoutěž MŽP Moje magické místo (MMM) v české přírodě

Fotografická soutěž chce motivovat a ukázat široké veřejnosti magická místa a krásy české přírody. Je přitom jedno, z jakého koutu České republiky fotografie pochází, ale měla by zachytit speciální místo v jakémkoliv chráněném území v České republice, tj. např. v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo přírodní památce (přehled chráněných území ČR najdete zde). Cílem soutěže je představit veřejnosti i úplně neznámá místa a neokoukané pohledy z české přírody.

Úkolem soutěžících je najít buď ve svém okolí nebo při prázdninovém putování českou přírodou své magické místo, které se nachází v některé z oblastí se zvláštní územní ochranou, včetně Soustavy Natura 2000 – zvěčnit ho na fotografii, opatřit komentářem a vše zaslat na e-mail akce@mzp.cz s předmětem „MMM 2017“.

Pravidla soutěže:
 • Fotografie zašlete na emailovou adresu Ministerstva životního prostředí akce@mzp.cz (lze i přes www.uschovna.cz) a jako předmět uveďte „MMM 2017“.
 • Každá fotografie musí být opatřena popiskem a musí obsahovat:
  -místo a čas pořízení (prosíme uvést přesné místo, včetně např. CHKO, nebo NP, kde se místo nachází)
  -jméno a příjmení autora
  -tip z vašeho magického místa (např. co tam mohou ostatní vidět, zažít, ochutnat) nebo vysvětlení proč je místo pro vás magické
 • Fotografie musí mít minimální rozlišení 300 dpi a být o minimální velikosti 3000 px na šířku – tedy co největší – v tiskové kvalitě.
 • Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně tři své fotografie.
 • Nezletilý autor fotografie musí být zastoupen zákonným zástupcem.
 • Do soutěže je možno zařadit pouze fotografie, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.
 • Vyhlašující organizace, Ministerstvo životního prostředí, si vyhrazuje právo s přihlášenými fotografiemi volně, časově neomezeně a bezplatně disponovat, včetně využití pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavování apod. a upravovat jejich obsah, např. umístěním loga MMM na ně. Každý soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami a dále souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení společně s užitou fotografií.
 • Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu životního prostředí souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Ze všech došlých fotografií vyberou zástupci tiskového oddělení MŽP každý soutěžní týden maximálně 10 nejatraktivnějších a ty zveřejní na Facebooku MŽP. Fanoušci stránek MŽP budou moci hlasovat pro nejhezčí fotografii pomocí lajků. Každý týden oceníme 1 fotografii s největším počtem lajků dárkovým balíčkem MŽP, hlavního partnera soutěže NC Eden a dalších partnerů (Deichmann, DM drogerie markt, Tesco extra, Naturhouse a Ambrela).
 • Soutěž Moje magické místo potrvá od 15. července do 30. září 2017.
 • Z fotografií bude v následujícím roce uspořádána výstava Moje magické místo.
 • Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci MŽP, Správ národních parků a CHKO a jejich rodinní příslušníci.
 • Zasláním fotografie potvrzujete, že jste jejím autorem a jejím zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob.

1. - 3. hlavní cena – 2 noci ubytování v jednom z národních parků ČR pro 2 osoby a tříhodinová komentovaná vycházka se strážcem NP

O prvních třech výhercích rozhodne odborná porota složená ze zástupců národních parků a odborníků z MŽP.

MŽP si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, nebo v nějakém týdnu výherce nevyhlásit, nebo kdykoli změnit pravidla soutěže, a to bez povinnosti odškodnění těch, kteří již podmínky soutěže alespoň částečně splnili. Ceny není možné právně vymáhat. Ministerstvo životního prostředí nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vítěze kontaktovat na základě poskytnutých kontaktů. Ministerstvo životního prostředí nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací či převzetím ceny.