Botanické a zoologické zahrady

Zoologické a botanické zahrady jsou víceúčelová zařízení, jejichž hlavním úkolem je přispívat k uchování biologické rozmanitosti chovem živočichů a pěstováním rostlin, vědecko-výzkumnou prací, ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou široké veřejnosti.

V současné době je na území České republiky 23 zoologických zahrad s licencí vydanou MŽP podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ve znění pozdějších předpisů. Celkem15 zoologických zahrad je sdruženo do občanského sdružení Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Botanických zahrad je více než 50 a celkem 29 z nich je sdruženo do Unie Botanických zahrad České republiky (UBZCR). Na stránkách MŽP jsou uvedeny odkazy na webové stránky obou sdružení i jednotlivých zařízení, kde lze nalézt řadu zajímavých informací o jejich činnosti, odborném zaměření a zapojení do mezinárodních organizací a do projektů na záchranu ohrožených druhů živočichů a rostlin na národní i mezinárodní úrovni.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner