Revidovaný metodický pokyn k podávání zpráv o realizovaných investicích (bezplatná alokace na elektřinu)

MŽP revidovalo v roce 2015 metodický pokyn k podávání zpráv o realizaci investic pro účely stanovení bezplatné alokace na výrobu elektřiny. Revidovaný metodický pokyn nezavádí nové požadavky, pouze doplňuje jasnější vysvětlení ke stávajícím postupům a zodpovídá některé časté dotazy.

Aktualizovaný pokyn zejména: a) zdůrazňuje povinnost uvedení celkové hodnoty dokončených investic v posudku finančního auditora, stejně jako číselné potvrzení nově proinvestovaných prostředků spolu s výrokem, že tyto prostředky jsou způsobilé a že byly proinvestovány v období uvedeném ve zprávě o investicích; b) zdůrazňuje povinnost informovat ministerstvo o změnách/odchylkách investic od NIP (i v energetickém posudku); c) připomíná povinnost uvést absolutní hodnotu roční úspory emisí CO2 vlivem realizace investice v energetickém posudku a zdůvodnit případnou významnější odchylku (viz pokyn); d) zdůrazňuje povinnost potvrdit ve zprávě o investicích, že investice nevedou i k navýšení celkového instalovaného el. výkonu, a v případě, že vedou, uvést harmonogram jeho plánovaného či již provedeného snížení.

Stáhněte si...