Autorizované osoby k měření emisí

Seznam právnických a fyzických osob, kterým byla vydána autorizace k měření emisí znečišťujících látek podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Stav k 2. 3. 2017.

Stáhněte si...