Seznam autorizovaných osob pro účely biologického hodnocení

Seznam autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona.

Stáhněte si...