Analýza stavu environmentálních vzdělávacích center v ČR

Studie vytvořená v roce 2009, která postihuje aktuální stav environmentálních vzdělávacích center v České republice. Studie vznikla na základě veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí. Studie se měla zaměřit na stav ekocenter, jejich kapacitu a potřebnost v kontextu možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí na rozvoj jejich infrastruktury a materiálního zabezpečení. Studie byla vytvořena odborným řešitelským týmem o.s. SEVER ve spolupráci s Agenturou Koniklec a BEZK. Vytvoření studie bylo hrazeno z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.