Aktuální informace v plánování

Oznámení o zveřejnění předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek je ke stažení níže:

Oznámení (PDF, 198 kB )


Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, zpracovaný podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona, upravený podle připomínek uživatelů vody a veřejnosti a schválený Komisí pro plánování v oblasti vod je k dispozici zde.

Záznamy z jednání KPOV jsou k dispozici zde.

Veškeré aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Návrhy Národních plánů povodí byly zveřejněny pro připomínky veřejnosti dne 22. 12. 2014 na dobu 6 měsíců, tedy do 22. 6. 2015 a jsou dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství.

Návrhy Plánů dílčích povodí byly zveřejněny pro připomínky veřejnosti dne 22. 12. 2014 na dobu 6 měsíců, tedy do 22. 6. 2015 a jsou dostupné na webových stránkách příslušných podniků povodí.