Adaptační projekty v ČR

Adaptace na změnu klimatu postupně probíhá i v ČR. V posledních letech bylo podpořeno několik zajímavých adaptačních projektů: