Údaje zpracovány k datu: 02/04/2015

DATAB - Katalog databází
Název:Seznam odkazů RIS
Charakteristika:Referenční databáze www stránek. Záznamy jsou členěny do těchto kategorií: Orgány veřejné správy, Organizace resortu MŽP, Nevládní organizace a sdružení v ŽP, Evropská unie, Evropské ústřední orgány, Evropská ministerstva zahraničí, Evropská ministerstva ŽP, Evropské organizace ŽP, Evropské nevládní organizace a sdružení v ŽP, Mezinárodní organizace a sdružení v ŽP, Česká periodika, Zahraniční periodika.
Zadavatel:RIS MŽP
Zpracovatel:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz
Správce databáze:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz
Internetová prezentace:SYSNET s.r.o.‚ Mgr. Erik Borš‚ tel.: 602 772 673‚ ebors@sysnet.cz
RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz
On-line verze (URL):http://www.env.cz/is/db-odkazy/
Retrospektiva databáze:2001 - 2012
Retrospektiva záznamů:2012 (aktuální rok)
Vystaveno na webu od (-do):2001
Počet záznamů:1495
Struktura záznamu:námět (klíčová slova); název odkazu; URL adresa; práva; aktualizováno ke dni
Aktualizace:pololetně
Software:Lotus Notes/Domino
Výstup:on-line verze na www stránce MŽP‚ rubrika Informační služby
Přístup:http://www.env.cz/is/db-odkazy/
Klíčová slova:databáze referenční; internet; zdroj informační; prostředí životní; odkaz internetový
Keywords:reference database; Internet; information source; environment; hyperlink
Druh databáze:referenční
Poznámka:Správce databáze‚ zpracovatel a internetová prezentace v r. 2001 RIS MŽP‚ PhDr. Nina Vališová‚ od r. 2002 do r. 2006 Michal Vališ.