Údaje zpracovány k datu: 09/03/2013

DATAB - Katalog databází
Název:RESERS
Charakteristika:Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí
Zadavatel:RIS MŽP
Zpracovatel:RIS MŽP‚ Mgr. Marie Kleňhová‚ tel.: 267 122 773‚ fax: 267 311 381‚ Marie.Klenhova@mzp.cz; RIS MŽP‚ Ing. Milena Peňázová‚ tel.: 267 122 389‚ fax: 267 311 381‚ Milena.Penazova@mzp.cz
Správce databáze:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ jaroslava.kotrcova@mzp.cz
Internetová prezentace:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz; SYSNET s.r.o.‚ Mgr. Erik Borš‚ tel.: 602 772 673‚ ebors@sysnet.cz
On-line verze (URL):http://www.env.cz/is/db-resers/
Retrospektiva databáze:1991 - 2012
Retrospektiva záznamů:1989 - 2012
Vystaveno na webu od (-do):2002
Počet záznamů:27851
Struktura záznamu:sigla; tematické třídění; znak pro výběr; signatura; autor; název; překlad; pramen; ročník; rok; číslo; stránky; vybavení; editor; ISBN; nakladatel‚ rok vydání‚ počet stran; pořadí vydání; místo vydání; anotace; klíčová slova; keywords; identifikační údaj zpracovatele
Aktualizace:průběžně
Software:CDS/ISIS (LatISIS)‚ WinISIS‚ Lotus Notes/Domino
Výstup:on-line na www stránce MŽP‚ rubrika Informační služby tištěné Přírůstky databáze RESERS 10x ročně v pdf formátu na www stránce MŽP‚ rubrika Informační služby
Přístup:http://www.env.cz/is/db-resers/
http://www.env.cz/is/publ-resers/ (tištěné přírůstky)
Klíčová slova:databáze bibliografická; odpady; hospodářství odpadové
Keywords:bibliographic database; waste; waste management
Druh databáze:bibliografická
Poznámka:Část databáze z let 1991-1992‚ tzn. 3836 záznamů je archivována v elektronické podobě‚ v současnosti se k rešerším nevyužívá‚ od r. 1991 do r. 2001 zpracovatel a správce ČEÚ (nyní CENIA)‚ software Visual FoxPro 5.0‚ od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2002 VÚV-CeHO‚ v roce 2008 zpracovatel RIS MŽP‚ Ing. Jaroslava Musilová‚ 2002-2008 zpracovatel VÚV‚ Ing. Naďa Wannerova‚ internetová prezentace od r. 2002 do r. 2008 Michal Vališ.