INFORMACE RIS MŽP

Dokument:Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001
Autor:UK, Pedf
Kategorie:Veřejné knihovnické a informační služby resortu MŽP Výběr z ediční činnosti Tituly vydávané za finanční podpory RIS MŽP
Datum vydání:Středa, 19. listopadu 2003
Vydal:VALIS, Michal

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Pedagogická fakulta
Ústřední knihovnaEnvironmentální vzdělávání,
výchova, osvěta -
teorie a praxe.

Výběrová bibliografie za rok 2001
Dokument ve formátu PDF