Vážené kolegyně, vážení kolegové,

odborná knihovna MŽP byla zrušena. Část fondu knihovny MŽP byla přestěhována do knihovny České geologické služby, kde je již zpřístupněna. Publikace z tohoto fondu je možné vyhledat v on-line katalogu knihovny ČGS v sekci Knihy ENVI, Články ENVI. Ve studovně knihovny ČGS jsou k dispozici také nově objednané české a zahraniční časopisy roku 2014 z environmentální oblasti. Část fondu monografií a starší ročníky zahraničních časopisů (do r. 2007) jsou uloženy ve skladech mimo Prahu. Svoz těchto materiálů probíhá jedenkrát týdně (pondělí nebo úterý). Upozorňujeme na nutnost včasného objednání těchto materiálů na e-mailové adrese: knihovna@geology.cz

Kontakt: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, tel.: 257 089 439 (otevřeno út-čt 8.00-15.00, pá 8.00-12.00), knihovna@geology.cz

Na ministerstvu nadále zůstávají studie a projekty výzkumu a vývoje a cestovní zprávy ze zahraničních cest . Nahlížení do zpráv z projektů výzkumu a vývoje je umožněno v budově ministerstva.

Informace poskytuje: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531

Informace o zdrojích dostupných na MŽP naleznete zde.

 

 

Zajímají nás vaše názory, napište nám.

 

Aktuality RSS

Archiv aktualit

Doporučujeme

  • Environment Complete™
    obsahuje více než 1 957 000 záznamů pocházejících z více než 1 700 titulů publikovaných jak v USA, tak v jiných zemích, v nichž je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století. Databáze obsahuje plné texty více než 680 časopisů včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyužívanějších titulů jako např. Environment (zpětně až do roku 1975), Ecologist, Conservation Biology apod. V databázi rovněž najdete plné texty 120 encyklopedií a monografií. Databáze Environment Complete nabízí široké pokrytí celé řady oblastí - zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, urbanismus a další.
  • GreenFILE
    databáze je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning and Management (zpětně až do roku 1948). Databáze je volně přístupná.