Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Adresář knihoven a informačních středisek

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Adresář knihoven a informačních středisek

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Oddělení knihovny a vydavatelství
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00, středa 13.00 - 18.00, pátek 10.00 - 12.00
Barbora Molíková, vedoucí knihovny
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4
Tel.: 283 069 129
E-mail: barbora.molikova@nature.cz
URL:http://www.ochranaprirody.cz
Detašovaná pracoviště:
AOPK ČR - Správa ochrany přírody a krajská střediska

Česká geologická služba (ČGS)
Knihovna
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 15.00, pátek 8.00 - 12.00
RNDr. Hana Breiterová, vedoucí knihovny
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 257 089 417
Fax: 257 531 376
e-mail: hana.breiterova@geology.cz, library@geology.cz, knihovna@geology.cz
URL: http://www.geology.cz, stránky Knihovny
Detašované pracoviště

Česká geologická služba (ČGS)
Archiv map a posudků
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 15.00, pátek 8.00 - 12.00

RNDr. Alena Čejchanová, vedoucí archivu
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 257 089 431, 257 089 439
Fax: 257 531 376
E-mail: archiv@geology.cz, alena.cejchanova@geology.cz, roman.jiru@geology.cz,
URL: http://www.geology.cz, stránky Archivu

Česká geologická služba (ČGS)
Útvar Geofond (dříve ČGS- Geofond více informací)
Výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 7.30 - 15.30, pátek 7.30 - 13.30
Mgr. Milada Hrdlovicsová Kostelní 26
170 06 Praha 7
Tel.: 234 742 209, 234 742 140
E-mail: archiv@geology.cz, milada.hrdlovicsova@geology.cz, marcela.trnkova@geology.cz
Detašovaná pracoviště

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Středisko informačních služeb
Výpůjční doba: pondělí - pátek 9.00 - 14.00
Olga Šuvarinová
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 032 724, 244 032 721
Fax: 244 032 721
E-mail: suvarinova@chmi.cz
URL: http://www.chmi.cz
Detašovaná pracoviště

Správa jeskyní ČR
Ing. Ivana Mrázková
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
Tel.: 271 000 056, 271 000 040
Fax: 271 00 041
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz
URL: http://www.caves.cz/
Detašovaná pracoviště

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)
Knihovna
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 7.30 - 11.30
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: 296 528 334
Fax: 267 750 440, 267 750 023
knihovna@vukoz.cz
E-mail: Ing. Jana Dostálková, tel.: 296 528 334, e-mail:dostalkova@vukoz.cz
Eva Obdržálková, tel.: 296 528 335, e-mail: obdrzalkova@vukoz.cz
URL: http://www.vukoz.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV)
Středisko vědeckotechnických informací
Výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 9.00-12.00, 12.30 - 15.00, pátek 9.00 - 12.00, 12.30 - 13.30
Ing. Naďa Wannerová, vedoucí střediska
Podbabská 30/2582
160 00 Praha 6
Tel.: 220 197 206
Fax: 233 333 804
E-mail: nada_wannerova@vuv.cz, knihovna@vuv.cz
URL: http://www.vuv.cz
Detašovaná pracoviště

Spolupracující knihovny

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (UK-PedF)
Ústřední knihovna
Mgr. Jitka Bílková, vedoucí knihovny
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 221 900 223, 221 900 111
Fax: 296 242 420
Mgr. Alena Skokanová, gestor za životní prostředí
Tel.:221900149
E-mail: Alena.Skokanova@pedf.cuni.cz.
URL: http://www.pedf.cuni.cz, Ústřední knihovna PedF UK, Informace o životním prostředí

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Katedra biologie a environmentálních studií
Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 221 900 174, 221 900 173, 221 900 172, 221 900 111
Fax: 221 900 173, 224 947 156
URL: Katedra biologie a environmentálních studií, http:// www.pedf.cuni.cz/kbio