Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Databáze

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Databáze

CESTY
Knihovnicko-bibliografická databáze zahraničních cestovních zpráv zaměstnanců MŽP, popř. resortních a spolupracujících organizací

PROJ – Projekty a studie
Anotovaná bibliografická databáze projektů výzkumu a vývoje, studií zpracovaných pro Ministerstvo životního prostředí a dalších vybraných projektů

Videotéka
Databáze filmů o životním prostředí (kazety VHS).

Externí databáze

Informace o přístupu poskytne Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531

Environment Complete™ obsahuje více než 1 957 000 záznamů pocházejících z více než 1 700 titulů publikovaných jak v USA, tak v jiných zemích, v nichž je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století. Databáze obsahuje plné texty více než 680 časopisů včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyužívanějších titulů jako např. Environment (zpětně až do roku 1975), Ecologist, Conservation Biology apod. V databázi rovněž najdete plné texty 120 encyklopedií a monografií. Databáze Environment Complete nabízí široké pokrytí celé řady oblastí - zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, urbanismus a další. Do databáze je možné vstupovat z počítačů připojených na internet z autorizované IP adresy (adresa MŽP) - tedy ze všech počítačů zapojených v počítačové síti MŽP.

GreenFILE - databáze GreenFILE je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning and Management (zpětně až do roku 1948). Databáze je volně přístupná.

Dostupné, ale neaktualizované databáze

APK - Katalog monografií
Databáze neperiodických informačních pramenů - fond je nedostupný

APK - Katalog periodik
Databáze periodických informačních pramenů - fond je nedustupný

CLANKY - Bibliografická databáze článků z oblasti životního prostředí
Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik z fondu odborné knihovny MŽP s tematickým zaměřením na životní prostředí. Poslední aktualizace 29.11.2012

EKODISK
Plné texty některých starších ročníků českých periodik se vztahem k přírodě a životnímu prostředí

Plnotextová databáze překladů českých právních předpisů z oblasti ŽP
Databáze plných textů překladů českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do anglického jazyka, které souvisejí s The Environmental Acquis a jsou v gesci MŽP (ukončena v roce 2010).

Předpisy ES/EU z oblasti ŽP
Bibliografická databáze předpisů Evropských společenství/Evropské unie z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Ukončena 30.11.2012

Přehled českých právních předpisů z oblasti ŽP a souvisejících oborů od roku 2003 do roku 2010

Přehled předpisů ES z oblasti ŽP a souvisejících oborů od roku 2003 do 30.11.2012
Soubory xls s odkazy na plné texty

RESERS
Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí. Ukončena 21.12.2012

VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik, monografií, sborníků a dalších informačních pramenů s tematickým zaměřením na životní prostředí v ČR a SR

Zprávy z EU - Krátké zprávy ze zahraničních periodik z oblasti ŽP
Databáze informací ze zahraničních periodik z oblasti ŽP. Ukončena 30.11.2012